Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 10

41-800 Zabrze

 

Świadczymy usługi zdrowotne w pełnym zakresie kompleksowej rehabilitacji leczniczej mające na celu przywracanie i poprawę zdrowia dzieci oraz młodzieży z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych metod w tym zakresie.

Jesteśmy placówką wyspecjalizowaną we wczesnym diagnozowaniu i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz dzieci ze stwierdzonym deficytem rozwoju i niepełnosprawnych. Posiadamy Wysokospecjalistyczna kadra lekarzy, psychologów, logopedów fizjoterapeutów z międzynarodowymi certyfikatami w zakresie metod terapeutycznych.

Leczenie w ośrodku odbywa się w systemie ambulatoryjnym ponieważ uważamy, że w ten sposób większa ilość pacjentów ma dostęp do wysokiej klasy specjalistów.

Funkcjonujemy w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i umowę o realizację programu zdrowotnego z miastem Zabrze na 2016 rok.