Cennik

  1. Realizacja Świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej udziela się bezpłatnie (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia )
  2. Usługi za realizacji programu zdrowotnego 2019r( kompleksowej terapii i rehabilitacji osób w wieku 0-25 lat) dla dzieci z terenu miasta Zabrze udziela się bezpłatnie.
  3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych. 

Za każdą następną kopię dokumentacji w tym samym zakresie pobierane są opłaty w wysokości:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w siedzibie Ośrodka

Close Menu