Poradnia psychologiczna
dla dzieci

Terapia i Porady Psychologiczne

Poradnia zajmuje :

  • wczesna interwencja psychologiczna i psychoedukacja,
  • diagnoza rozwoju dzieci i ocena postępów w rozwoju małych dzieci z grup ryzyka,
  • diagnoza psychologicznych problemów związanych z chorobą somatyczną dziecka i pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców w adaptacji do przewlekłej choroby,
  • diagnoza i pomoc psychologiczna w zaburzeniach emocjonalnych dzieci i problemach wychowawczych (zaburzenia lękowe, trudności wychowawcze, moczenie mimowolne, zaburzenia karmienia).
Close Menu