Cennik

  1. Świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej udzielane są bezpłatnie (kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia).
  2. Usługi związane z realizacją programu zdrowotnego na rok 2019 (kompleksowea terapia i rehabilitacja osób w wieku 0-25 lat) dla dzieci z terenu miasta Zabrze udzielane są bezpłatnie.
  3. Opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku lub na informatycznym nośniku danych. 

Za każdą następną kopię dokumentacji w tym samym zakresie pobierane są opłaty w wysokości:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy złożyć w siedzibie Ośrodka