Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (Poradnia Rehabilitacyjna)

Realizowana przez poradę lekarską rehabilitacyjną. Poradnia zajmuje się diagnozowaniem  wad postawy u dzieci oraz wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu . Lekarz kwalifikuje dzieci na odpowiednie zajęcia rehabilitacji zlecając kompleks niezbędnych zabiegów. Świadczeń zdrowotnych  udziela lekarz specjalista rehabilitacji medycznej (pediatra).

Pacjenci przychodząc do Poradni zobowiązani są posiadać:

-Wizyta w Poradni rehabilitacyjnej w ramach umowy z NFZ wymaga skierowania od lekarza     pierwszego kontaktu(POZ) lub lekarze różnych specjalizacji, mający umowy z NFZ.

– Dotychczasowe dokumenty leczenia (karty informacyjne, badania diagnostyczne, zdjęcia Rtg, itp.). – – Dowód tożsamości.

Poradnia lekarska rehabilitacyjna obejmuje Dzieci od 0-18r.ż

-zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej i ruchowej

 -opóźnienia rozwoju psychoruchowego

 -uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (Mózgowe Porażenie Dziecięce, Przepukliny oponowo – rdzeniowe, wodogłowie )

 -uszkodzenia obwodowego układu nerwowego (m.in. uszkodzenie splotu barkowego, zespół Guillaina i Barrégo, neuropatia i polineuropatia obwodowa).

-choroby genetyczne, metaboliczne oraz wady wrodzone (m.in. Zespół Downa)

-rehabilitacja sportowa (po kontuzjach i urazach)

-rehabilitacja po przebytych zabiegach operacyjnych

-wad wrodzonych (kręcz szyjny, dysplazje stawu biodrowego)

-całościowe zaburzenia rozwojowe ( zaburzenia autystyczne, zespół Aspergera, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zespół Retta i inne)

Wady postawy .

Wyróżniamy następujące :

Wady kręgosłupa:

– w płaszczyźnie strzałkowej: plecy okrągłe, plecy płaskie, plecy wklęsłe, plecy okrągło-wklęsłe

– w płaszczyźnie czołowej: boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza)

Wady klatki piersiowej:

– klatka piersiowa lejkowata

– klatka piersiowa kurza

Wady kończyn dolnych:

– wady kolan: kolana koślawe i kolana szpotawe

– wady stóp: stopa płaska (płaskostopie), stopa płasko-koślawa, stopa szpotawa i stopa wydrążona

Do poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów. W poradni rehabilitacyjnej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Porada lekarska rehabilitacyjna obejmuje Dzieci od 0-18r.

 • ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta – badanie lekarskie
 • skierowania na konsultację i badania dodatkowe
 • określenie zakresu ruchu w stawach
 • test czynnościowy
 • ocenę aktywności ruchowej pacjenta
 • ocenę czucia powierzchownego i głębokiego
 • ocenę odruchów ścięgnisto – okostnowych
 • pomiar długości kończyn i obwodów
 • ocenę chodu i lokomocji
 • ocenę samoobsługi i samodzielności
 • ocenę deformacji i zniekształceń
 • punkcje lecznicze i iniekcje odstawowe
 • wypisanie zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, oraz innych zleceń i wniosków
 • zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego)
 • wystawienie skierowania na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe
 • końcową ocenę procesu usprawniania

Porada lekarska rehabilitacyjna udzielana noworodkom i niemowlętom, obejmuje świadczenia wymienione wyżej oraz:

 • ocenę rozwoju psychoruchowego
 • ocenę rozwoju neurofizjologicznego
 • pomiary antropometryczne
 • ocenę deformacji, cech dyzmorfii i ograniczeń zakresu ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych
 • ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem