Poradnia psychologiczna
dla dzieci

Terapia i Porady Psychologiczne

 

Pracownia Psychologii Rozwojowej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

 

Obszar działań psychologa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży obejmuje szeroko pojętą problematykę zdrowia psychicznego i psychopatologii wieku rozwojowego, psychologii klinicznej dziecka i rodziny oraz wczesnej interwencji. Oddziaływania psychologiczne ukierunkowane są przede wszystkim są na pracę diagnostyczną, korekcyjną, stymulacyjną i terapeutyczną z dziećmi z grup ryzyka i ich rodzinami.

W ramach pracy psychologa oferujemy konsultacje psychologiczne z zakresu problemów rozwojowych noworodków i niemowląt oraz specjalistyczne badanie rozwoju. Psycholog ocenia rozwój dziecka odnosząc się do dostępnych skal rozwojowych oraz klasyfikacji. Do najczęstszych problemów zdrowia psychicznego w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym zaliczyć można: zaburzenia przystosowania, zaburzenia regulacji związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, zaburzenia snu i karmienia, nadmierny lęk, zaburzenia tworzenia relacji i komunikowania się, wielosystemowe zaburzenia rozwoju. Możliwe są również konsultacje dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzona jest diagnoza i terapia w obszarze:

  • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera);
  • zaburzenia lękowe;
  • zaburzenia nastroju; 
  • zaburzenia odżywiania się;
  • zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania;
  • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się;
  • tiki