Poradnia rehabilitacyjna
dla dzieci i młodzieży

Uwaga !!

SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży informuje o zawieszaniu poradni rehabilitacyjnej dla dzieci
od 1 października 2022 do 31 grudnia 2022 r. Wszelkie informacje są udzielane na bieżąco w rejestracji.

 

Fizjoterapia Ambulatoryjna (Poradnia Rehabilitacyjna)

    Do Poradni przyjmowane są dzieci w ramach programu zdrowotnego . Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalisty w zakresie:

  • rehabilitacji medycznej
  • rehabilitacji w chorobach narządach ruchu
  • chirurgii ortopedycznej
  • chirurgii ogólnej
  • chirurgii urazowo – ortopedycznej
  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  • neurologia dziecięca

        Dział rehabilitacji posiada szeroką ofertę zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, terapii zajęciowej, SI oraz porady psychologiczne i logopedyczne. Zabiegi wykonywane są w przestronnych gabinetach wyposażonych w aparaturę zabiegową i sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych.