Pracownia terapii zajęciowej

Pracownia terapii zajęciowej

W naszym ośrodku w ramach usprawniania ruchowego, psycho-społecznego i emocjonalnego oferujemy zajęcia z zakresu terapii zajęciowej.
Terapia prowadzona jest zarówno indywidualnie jak i grupowo . Główne rodzaje tej metody to arteterapia, ergoterapia, estetoterapia i zajęcia relaksacyjne. Terapia zajęciowa natomiast jest zorientowana na integrację ciała i umysłu.

Cel terapia zajęciowa:

celem jest przywrócenie zdolności umysłowych, poznawczych i motorycznych. W przypadku, gdy zmiany są nieodwracalne, zajęcia te umożliwiają wytworzenie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa jest skierowana do dzieci oraz osób niepełnosprawnych i ma charakter ruchowo-artystyczny. Rodzaj terapii i zakres zastosowania jest indywidualnie dopasowany do każdej osoby indywidualnie w zależności od rodzaju problemu oraz stopnia zaburzenia