Program usprawniania noworodków i niemowląt z zaburzeniami wieku rozwojowego

Cele i zadania:

  • Wczesne rozpoznawanie nieprawidłowości i zaburzeń neurorozwojowych noworodków i niemowląt
  • Ocena rozwoju psychoruchowego
  • Ustalenie programu usprawniania leczniczego celem dążenia do uzyskania prawidłowego wzorca neurorozwojowego dziecka.
  • Zespół terapeutyczny ocenia i opisuje stan funkcjonalny pacjenta przed rozpoczęciem rehabilitacji i prowadzi badanie czynnościowe narządu ruchu i instruktarz – szkolenie rodziców w zakresie pielęgnacji, karmienia oraz kontynuacji leczenia usprawniającego i stymulującego rozwój dziecka w warunkach domowych.
  • Badanie i kwalifikację pacjentów prowadzi lekarz specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej i neurolog dziecięcy zatrudniony w ośrodku. Pacjent usprawniany jest minimum dwa razy w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych do 120 osobodni w roku kalendarzowym.

O zakończeniu rehabilitacji decyduje lekarz Ośrodka na podstawie opinii całego zespołu terapeutycznego, na temat stanu funkcjonalnego pacjenta. 

Ocena stanu pacjenta jest dokonana na podstawie dokładnej dokumentacji medycznej prowadzonej przez każdego członka zespołu terapeutycznego, uczestniczącego w procesie usprawniania danego pacjenta. Badanie końcowe składa się z:

  • Oceny rozwoju psychoruchowego (testy mięśniowe, ocenę zakresu ruchów w stawach, analizę chodu, ocenę samodzielności w czynnościach codziennych)
  • Oceny rozwoju neurofizjologicznego
  • Oceny neurologicznych zaburzeń ruchowych