Przebieg fizjoterapii ambulatoryjnej

W dniu rozpoczęcia rehabilitacji ambulatoryjnej pacjent zgłasza się w recepcji, gdzie zostaje zapoznany z zasadami SPZOZ co potwierdza własnoręcznym podpisem na druku „Karta pacjenta”. Pacjent otrzymuje skierowanie z ustalonymi zabiegami, którą okazuję fizjoterapeucie przed każdym zabiegiem.