Rehabilitacja lecznicza

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci:

  • zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym,
  • o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym,
  • z zaburzeniami centralnej koordynacji nerwowej na skutek niedotlenienia okołoporodowego,
  • z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii,
  • z wadami wrodzonymi i uwarunkowanymi defektem genetycznym,
  • z wadami postawy.

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej:

  • Lekarska Ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
  • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym
  • Fizjoterapia Ambulatoryjna