Skierowanie na fizjoterapię

W przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą:

 • rehabilitacji ogólnej
 • rehabilitacji medycznej
 • rehabilitacji w chorobach narządach ruchu
 • chirurgii ortopedycznej
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub

lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie:

 • chirurgii ortopedycznej
 • chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • ortopedii i traumatologii
 • rehabilitacji narządu ruchu
 • rehabilitacji ogólnej
 • rehabilitacji medycznej, lub

lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych)

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18 roku życia w formie ambulatoryjnej w poradni rehabilitacyjnej może odbywać się na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej, w którym zlecony cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.