Pracownia Integracji Sensorycznej

Pracownia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna to przede wszystkim ćwiczenie umiejętności reagowania na docierające do nas bodźce. Mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, smak, węch, dotyk, a w tym zmysł temperatury, równowagi, propriocepcja) dokonuje ich rozpoznania, przetwarzania, modulacji i interpretacji. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią reakcję i adaptację do sytuacji.

 Dzięki wyposażaniem  znajdującym się w naszym ośrodku jak: zabawki rozwijające małą i dużą motorykę, urządzenia do badania rozwoju zmysłów i ruchu, maty edukacyjne czy zabawki wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej, ćwiczenie to będzie dla Państwa dzieci niezwykle przyjemne wpływający na ich rozwój integracji sensorycznej .

 

DLA KOGO JEST TERAPIA SI?

Dzieci z problemami :

  • modulacji sensorycznej
  • dyskryminacji sensorycznej
  • motorycznymi o podłożu sensorycznym
  • samoregulacji
  • snu
  • trawienia i wypróżniania
  • pobudzenia, poziomu aktywności i uwagi
  • funkcjonowania społecznie i emocjonalnie
  • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy

z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na

 OIOM-ie noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie

z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

ADHD

ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia niewerbalnego uczenia się

Autyzm

z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera

Mutyzm wybiórczy

Choroby genetyczne, Problemy psychiczne

 z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

Dr Jacek MICUŁA

Specjalizacje: Neurolog Dziecięcy