Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Świadczymy usługi zdrowotne w pełnym zakresie kompleksowej rehabilitacji leczniczej mające na celu przywracanie i poprawę zdrowia dzieci oraz młodzieży z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych metod w tym zakresie.

Jesteśmy placówką wyspecjalizowaną we wczesnym diagnozowaniu i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz dzieci ze stwierdzonym deficytem rozwoju i niepełnosprawnych. Posiadamy Wysokospecjalistyczna kadra lekarzy, psychologów, logopedów fizjoterapeutów z międzynarodowymi certyfikatami w zakresie metod terapeutycznych.

Leczenie w ośrodku odbywa się w systemie ambulatoryjnym ponieważ uważamy, że w ten sposób większa ilość pacjentów ma dostęp do wysokiej klasy specjalistów.

Funkcjonujemy w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i umowę o realizację programu zdrowotnego z miastem Zabrze na 2016 rok.

Rehabilitacja lecznicza

Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Fizjoterapia ambulatoryjna

Metody usprawniania - rehabilitacja dzieci

Program terapii i usprawniania jest prowadzony przez fachową, wykwalifikowaną kadrę lekarzy, magistrów i terapeutów z międzynarodowymi certyfikatami w zakresie:

  • Diagnostyki metodą Prechtla
  • Diagnostyki i oceny funkcjonalnej
  • Metod neurofizjologicznych  i neurorozwojowych: met. NDT- Basic, met. NDT – Baby, met. Vojta
  • Meto………………………………………………….

GALERIA

Kontakt